Her er informationerne om Sydkredsen kredsmesterskaber i 2024

  

 Sydkredsmesterskaber 2024

Der kåres Sydkredsmestre i divisionsturneringens A-klasser – det vil sige:

D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21, D40, D50, D60, D70

H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21, H40, H50, H60, H70, H80

Formål: Flere deltagere til kredsens løb og øget fokus på Sydkredsmesterskabet

Tællende løb:

7/4 – Holstenshuus, 1. div.match

14/4 – Langesø, 2. div.match

16/6 – Sønderheden, 1. div.match

23/6 – Marielund, 2. div.match

1/9 – Trelde, 2. div.match

8/9 – Als Sønderskov, 1. div.match

3 ud af 6 løb tæller i det samlede resultat. Ved pointslighed tæller det 4. løb, dernæst det 5. løb, dernæst det 6. løb, dernæst flest 1. pladser, flest 2. pladser etc.

Der gives points efter følgende score: 1.plads: 50, 2.plads: 47, 3.plads: 45, 4. plads: 43, 5.plads: 42, 6.plads: 41, 7.plads: 40, osv.

Kredsudvalget er ansvarlig for at føre regnskab og lægge det samlede resultat på DOF’s hjemmeside under Sydkredsen.

Vinderne hædres ved det sidste løb. Medaljer til nr. 1, 2 og 3 i klasser op til 16 år, medalje til vinderen i øvrige klasser. Medaljer betales via Sydkredsens Venner.

Der informeres via Sydkredsens gruppe på Facebook (DO-F Sydkredsen), klublederne har ansvar for at informere videre ud i klubberne. Er du ikke medlem af facebook-gruppen, så søg den på Facebook og anmod om medlemskab.