Ordinær generalforsamling i Haderslev Idrætscenter

OK HTF holder sin ordinær generalforsamling tirsdag den 27. februar 2024

  1. 18.30, i Haderslev Idrætscenter i et mødelokale på 1. sal.

Klubben er vært med lidt mad, en øl eller vand, samt kaffe, the og kage, ved generalforsamlingen. Tilmelding er nødvendig, da vi skal bestille mad og det må gerne gøres på formand@okhtf.dk. Tilmeldingen skal ske senest den 17. februar 2023, hvis man ønsker at spise med. Maden vil blive serveret fra kl. 18.00.

Vi vil som altid fejre klubmestre, uddeling af præmier og vandrepokaler fra Power Hans, og DM-medaljer, for året 2023. Vi uddeler desuden en præmie til årets ungdomsløber, til den der har deltaget i flest trænings løb og årets HTF´er.

Den ordinær generalforsamling starter herefter og følger klubbens vedtægter, jævnfør nedenstående dagsorden.

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.

  1. Formandens beretning, herunder udvalgsberetninger.

(udsendes 14 dage før generalforsamlingen)

  1. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

(Udleveres på generalforsamlingen).

  1. Budget for indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent m.v.

  1. Behandling af indkomne forslag.

De skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Følgende er på valg, Lars Klogborg, Merethe Francis, Søren F. Bertelsen og Torben Skødt.

Alle genopstiller undtagen Søren F. Bertelsen. Bestyrelsen har et forslag til nyt bestyrelsesmedlem og ønsker at lave en lille rokade i bestyrelsen.

  1. Valg af 2 revisorer.
  2. Valg af 1 revisorsuppleant.

  1. Eventuelt .

På bestyrelsens vegne

Lars Klogborg

Formand OK HTF