OK HTF generalforsamling 2021

OK HTF´s bestyrelse har besluttet at flytte vores generalforsamling frem til åbningen af Danmark, hvilket vil sige, at så snart det er praktisk muligt i forhold til Corona, vil vi indkalde til en ordinær generalforsamling. Klubbens regnskab vil blive lavet færdig, som det plejer og når det er klar bliver det meldt ud, så man