Den 22. september er der det sidste onsdags træningsløb i år og det er på Flyvestationen, derfor er det nødvendigt med forhåndstilmelding. Så læs nedenstående omhyggeligt.

 Det er ikke muligt at “eftertilmelde” sig efter “deadline” nævnt i informationen.

O-løb på FW SKP 22-09-21

Årets sidste OK HTF aftenløb i 2021 afholdes ligesom tidligere i Flyvestation Skrydstrups lejrområde.

Ligesom de seneste år er det nødvendigt, at Flyvestation Skrydstrup får en navneliste, når der arrangeres besøg indenfor hegnet. Derfor skal jeg bede om, at I tilmelder Jer til løbet senest mandag d. 20. SEP, kl. 2400. Har I gæster med, som ikke er medlemmer, er det ikke noget problem, når blot navnene fremgår af listen.

Navnene skal I sende til Søren Bertelsen på mail-adressen sfbertelsen@gmail.com.

Når I ankommer til Flyvestationen køres frem til bommen, hvor der er samtaleanlæg til vagten. Sig Jeres navn og at I skal løbe orienteringsløb. Så bør det gå gnidningsfrit.

Tidsplan:

Kl. 1645-1700: Ankomst til o-løb.

Kl. 1700-1830: O-løb.

Kl. 1830-1900: Afgang direkte gennem hovedvagten. Bommen går automatisk op ved udpassage.

Anvisninger:

  • Mødested er Jordudstyrsværkstedet. Følg rullebanen lige frem mod vest efter passage af bommen ved Hovedvagten. Følg skærmene. Parkering i de afmærkede felter på rullebanens venstre side.
  • Der vil være tidtagning med emit.
  • Lange benklæder anbefales, med mindre man elsker kontakt med brændenælder, brombær og lign.

Afslutningsvist: Det er Fighter Wingens politik, at besøgende skal have gyldigt corona-pas, som skal forevises på forlangende.

 

Vi ses i skoven
Jens Andersen
OK HTF

Hilsen SørenB