Mødested er lille p-plads på Povlskrovej i sydlige del af skoven “Lovrup Nord”. Skærm ophængt Skærbækvej/Povlskrovej hvorfra der køres sydpå ad sidstnævnte til sydlige del af skoven.

Af hensyn til aldrende og mindre mobile løbere, er der ud over de sædvanlige 5 baner lavet en svær bane 6 på 2,6 km. Terrænet er fladt og uden brede vandløb.

Der har været arbejdet temmelig meget i skoven, og kortet trænger til revidering. Der kan derfor være uoverensstemmelser mellem kort og terræn – især nye spor og fældede bøgetræer, der bliver liggende.

God tur.

Ove Brix Therkildsen