OK HTF´s træningsløb på lørdag bliver et Corona løb, grundet den nye situation omkring forsamlingsændringen til max 10 personer. Posterne vil være udsat i skoven Haraldsholm fra fredag den 30 oktober kl. 0900, til den 1. november kl. 17.30. Husk følgende regler:

  1. Vi må ikke være mere end 10 personer ved start/mål af gangen, er der flere ved start og mål skal man blive i sin bil ind til der er plads til man kan komme i skoven.
  2. Vi må ikke rører ved posterne, da man derved kan afsætte Corona virus, som andre derved kan få overført.
  3. Når vi kommer i mål skal vi så vidt muligt gå til vores bil og undgå kontkat med alt for mange andre (desværre)

Løbet er lagt op på O-Track, så vi på den måde kan sammenligne vores løbstider med hinanden. Der vil være et begræset antal kort til rådighed ved start, men vi opfordre til, at vi selv printer vores kort inden man tager i skoven. Banerne/kortene findes på nedenstående link.

https://okhtf.dk/arrangementer/traeningsloeb/traen-selv-baner/