Kom en time tidligere til træningsløb efter sommerferien og hjælp med at rekruttere nye medlemmer til klubben.

Som led i en storstilet rekrutteringskampagne planlægger OK HTF en O-løbs festival over fem onsdage efter sommerferien. Vi håber mange medlemmer vil hjælpe en time eller to inden de almindelige træningsaftener. Læs mere om det spændende tiltag her: Info til medlemmer om oløbs festival

Tilmelding som hjælper til Herdis: fyhring55@yahoo.dk eller Ove: ovebrixtherkildsen@yahoo.dk