Træningsløb i Revsø den 15. januar 2022

Instruktion

 

Der startes ved Holbækgårdvej 2 fra kl. 13.

Der er kun tilkørsel ad Holbækgårdvej fra Vojumvej.

Parkering på gårdspladsen – ikke på de bløde græsarealer.

Der kan også parkeres på P-plads i skoven.

Kortene er i 1:7.500 og det er flere år siden at kortet blev revideret.

Skoven er netop udlagt til urørt skov.

Der løbes bl.a. i et naturskønt område – en græsfold langs Nørreå.

Det er omgivet af et pigtrådshegn, som kun må passeres ved de anviste passager.

Målposten befinder sig ved P-pladsen i skoven.

Efter målgang gås til brikaflæsning på Holbækgård.

Banelægger:

Flemming D. Andersen

 

Helt ekstra ordinært vil posterne blive indsamlet ved solopgang, mandag den 17. januar.

Derfor kan de også bruges til selvtræning søndag d. 16/1, såfremt man ikke kan komme lørdag.

 Søndag skal P-plads i skoven benyttes til start/mål.

 

Hvis man ønsker at bruge denne mulighed, send da en mail til sfbertelsen@gmail.com inden lørdag d. 15/1, kl: 20:00. Der vil blive sendt en PDF-fil med banerne til selvprintning efter kl: 20:00.