Her med en instruktion til træningen på lørdag d. 4/11.

Rammen om vores træning er den bynære naturperle, Starup Hede, den er i privat eje,

men vi har fået lov til at “låne” den lørdag eftermiddag.

Starup Hede er et rigtig godt område til at træne i, det har åbne områder, skov, vådområder, samt gode kurver.

Den er ikke så stor, derfor kan man godt bomme sin post, men ikke “blive helt væk”. Der er 2 terræntyper der skal

advares imod, først der er noget “kaktus-lignende” vegetation, det skal man holde fra og kun passere det ad stierne.

Dernæst, det der på kortet er markeret som “vådområde”, er vådt/mudret, så undgå at komme der.

 

Selve træningen: Da området er lille har banelæggeren bestemt, at løberne kan løbe helst 2 baner, 3 hvis der er kort nok.

Banerne 1, 2 og 3 har samme sværhedsgrad, men der er ingen postsammenfald, så man kan løbe fra 2,3 km til 7,9 km

efter egen  sammensætning, man skal dog være færdig inden kl. 15:00, da posterne skal indsamles inden mørkefald.

I området er der noget kvæg, de bor der og deres job er,

at tøffe rundt for at finde grønsager at gnaske i sig, for naturvedligeholdelsen

og biodiversitets skyld, det gør de godt. De vil faktisk gerne være i fred, derfor

går de væk hvis de fornemmer uro. Og de vil ikke angribe sagesløse naturbrugere,

selv om der florerer vandrehistorier på Facebook om dette.

 

 Sidst men ikke uvæsentligt, de “forbudt område” markeringer skal respekteres, 

det er private områder vi ikke har lov til at bruge og en Mountainbike-bane

(jeg har godt nok aldrig set en mountain-bike der)

 Se kortudsnit af “stævnepladsen, der er P-plads markeret, parkering overfor stævneplads er forbudt.

 Adgang til Fjordagervej kan kun ske via Sydhavnsvej pga. stort anlægsarbejde. 

 

 

 

Vi ses på lørdag.

Hilsen banelæggeren