Information vedr. træningsløbet d. 11. Aug.

 Da vi efter løbet har grill-aften, har vi lavet banerne lidt kortere end normalt.
Der er fire svære baner, 2,8 km, 3,7 km, 4,7 og 5,5 km, en mellemsvær på 3,5 km og en let bane på 2,1 km.
 Alle starter med at løbe mod syd, langs en stor græsmark, hvor der går kør og hvor der er strøm i hegnet. Vi anbefaler, at følge vejen rundt til den lille sti, der går ind i skoven, som er fint slået.
 De to længste baner kommer over i skovstykket syd for Hammelev. Her var der en del tilgroede stier, som derfor nu er fjernet fra kortet.

 Kortet er i 1:7.500, Ækvidistance 2,5 m. Med en del rettelser i 2021.

God fornøjelse Mona og Keld Rasmussen

 

 Tilmelding til gril kan stadigvæk gøres, deadline er søndag kl. 21:00