På onsdag afsluttes sensommerens oløbsfestival med løb ved Haderslev Idrætscenter. Det er for tidligt at sige hvor mange nye medlemmer, der er kommet ud af projektet, men rigtig mange er blevet introduceret til sporten, og en del har været med flere gange. Vi afslutter oløbsfestivalen med fællesspisning i Idrætscentret. Formålet er først og fremmest at give en hyggelig afslutning til alle vores ny oløbere, men vi vil også gerne benytte fællesspisningen til at sige tak til alle de frivillige hjælpere fra klubben, der har været med til at gennemføre oløbsfestivallen. Vi gennemfører fællesspisningen uden tilmeldinger, men vi regner med at have bestilt nok til at alle klubmedlemmer der løber træningsløbet også kan spise med og hjælpe med til at vise den hyggelige klubstemning der er i OK HTF. Vi ses på onsdag.
Mvh rekrutteringsudvalget.