Dansk Orienterings-Forbund har ansat Emma Klingenberg som TBU-Konsulent i forbundet med tiltrædelse 1. februar.

Forbundet fik 11 kvalificerede ansøgere, alle aktive orienteringsløbere, og det vidner om en glædelig interesse for udvikling af vores sport.

Emma er 28 år, bosiddende i Svejbæk ved Silkeborg med sin kæreste og to børn. Hun er uddannet skolelærer og har de sidste 2 år arbejdet som lærer.

Emma er meget velkendt og vellidt i orienteringsverdenen som landsholdsløber, men lige så meget som engageret ungdomstræner i OK Pan Århus og aktiv løber for barndomsklubben Faaborg OK.

Emma brænder for at udvikle børne- og ungdomstræningen og med både praktisk erfaring som både løber og træner, glæder vi os over at have fået en stærk formidler og orienteringskyndig i spidsen for det videre TBU-arbejde.

Emma skal i samarbejde med B&U-udvalget og de øvrige ansatte fra start have dialog med de interesserede klubber og ved fysiske besøg i træningsmiljøerne støtte og hjælpe klubtrænerne, og producere øvelser til on-line kataloget.

Foto: Emma Klingenberg i aktion ved årets DM Sprint i Hillerød. Af Erling Thisted.