Dansk Orienteringsforbund er gået i gang med og kigge på Forbundets reglementer og om der skal ske nogle
reglementsændringer. Det kan I få indfyldelse på, så sidder du, som er medlem af OK HTF, med en ide til et
eller flere reglementsændringsforslag, så må du/I meget gerne sende det til formand@okhtf.dk.
Det nuværende reglement kan se på
OK HTF